Mossa på taket

MOSSA PÅ TAKET

Varför får man mossa på taket?

Det finns många orsaker varför mossa, alger, lav och andra påväxter kan börja växa på taket. T.ex. vilket klimat du bor i, om ditt hus ligger i skugga, mossan trivs nämligen inte i sol. Vilken vinkel du har på taket, om det finns en beläggning på takpannorna, eller om taket är isolerat ordentligt från insidan är exempel på yttre faktorer som ger större risk för mossa och påväxt på taket.

Vart trivs mossan?

Mossan trivs i fuktig och skuggig miljö, därför växter det oftast mossa på norrsidan av taket – så håll lite extra koll där. Eller där du kanske har träd som skuggar taket. Speciellt i underkanten av takpannorna där solen inte kommer åt och där regnvatten kan bli kvar. Därför är det mindre risk för brantare tak att få mossa eftersom regnvatten lättare och snabbare rinner av taket än på tak med mindre vinkel.

VARFÖR ÄR MOSSA ETT PROBLEM?

Mossa på taket kan orsaka stor skada & kostnad för dig

Mossan som växer på taket binder upp fukt och vatten från t.ex. regn eller snö. Detta kan göra så att vattnet börja rinna ner under takpannorna. Så långt vill du aldrig att det ska gå. För då kan läkt och undertak börja ruttna och ett väldigt dyrt takbyte väntar. Fukten som mossan håller inne kryper även ner med mossans rötter och när vattnet fryser kan det göra att takpannorna spricker. En trasig eller sprucken takpanna gör såklart också att vatten rinner ner under taket.

Förhindra enkelt påväxt med regelbunden takvård

Skador från mossa på taket kan med enkla medel förhindras genom takvård och underhållande takrengöring. Det är viktigt att så skonsamt som möjligt ta bort mossan och påväxten på taket. Använd aldrig högtryckstvätt! Det sliter på taket och kan t.o.m. förvärra saken. Dessutom tar inte högtryckstvätten bort mossans rötter. Du vill istället rengöra taket så skonsamt som möjligt med medel som förhindrar tillväxten av mossa, då ökar du även livslängden på taket. Regelbunden takvård och underhåll kommer förlänga livslängden på ditt tak och du undviker stora, dyra och onödiga kostnader.

Kontakta oss

Är du orolig för att du har mossa på taket?

Kontakta oss så kommer vi ut och gör en kostnadsfri besiktning. Sedan kommer vi gemensamt fram till vilken lösning som är bäst för dig. Mossa på taket kan orsaka stora problem – men det behöver inte vara alltför besvärligt att bli av med det!