Takrenovering & takreparation

Takakuten i Stockholm

Takrenovering & takreparation

Till och med ett nytt tak kan råka ut för läckage. Fabrikationsfel på materialet, en storm som skadar plåtdetaljer eller takyta, trasiga takpannor, rostiga plåtar, skadade vindskivor…listan kan göras lång. Ett tak med fel och brister riskerar orsaka dyra, långt gångna vattenskador. Genom att reparera i tid ser man till att taket håller sig i gott skick och därmed skjuter man på det dyra takbytet.

Vår arbete