Takskottning

Takakuten i Stockholm

Takskottning

Fallande istappar eller snö kan skada personer och egendom. Fastighetsägaren är alltid ytterst ansvarig för att det inte ska hända.

Väldigt få försäkringar täcker skador på yttertaket orsakade av stora snömängder. Oftast täcker försäkringen de delar av skadan som orsakats inne i fastigheten till följd av det skadade taket, men inte själva taket.

Att jobba på tak är ett riskfyllt och ansvarsfullt arbete. Genom att låta utbildade personer med rätt verktyg sköta jobbet ser man till att taket inte skadas under arbetets gång. Se till att anlita ett tryggt företag för Ditt tak. Vi har Skotta Säkert-licens, en utbildning som anordnas av Plåt- och Ventföretagen i samarbete med försäkringsbranschen. (www.skottasakert.se)

Vår arbete