Vajersystem i Sundbyberg

Uppgradering av befintlig taksäkerhet med en eftermonterad stålvajer.

För att yrkesmässigt kunna beträda tak ska taket vara försett med ändamålsenliga taksäkerhetsanordningar. Bostadsrättsföreningen i det här fallet hade takbrygga men inga förankringspunkter för säkerhetslina, därför kompletterades det med en stålvajer som löper längs hela bryggan. På så sätt kan personer på ett säkert sätt förflytta sig horisontalt på taket.